Почетна

Летописи школе су записи које пишу учитељи и наставници. Често су настали записивањем казивања директних учесника или преко посредника. Тако су сачињени записи о настанку школа и описи историјских догађаја. Након формирања осмогодишњих основних школа после Другог светског рата наставак записа у летописима школа су обављали директори школа, учитељи и наставници бележећи све важне догађаје у школи. Тако су често записавани резултати на такмичењима, успех у целокупном образовно васпитном раду у средини и запис свих радника школе који су радили у одређеном времену. Као писани документи, летописи се користе као историјска и културна грађа, документујући трагове рада и живота у једном прошлом времену.
Пред вама је електронски летопис ОШ "Милија Ракић" који је у фази развоја јер се дигитализују записи из периода када нису постојале технолошко могућности да исти буде у електронској форми. 

Блог школе

Блог фестивала МАДЕС