Упутство за писање летописа

Летопис ОШ "Милија Ракић" ради се у виду сајта коришћењем Гугл Сајт услуге у дељеном режиму. Дељени режим да сваки наставник може да ажурира странице летописа уносећи неопходне информације у табели догађаја за одређени датум. Примери у овом чланку су за ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Приступ летопису

Званична страна летописа је на адреси letopis.osmr.edu.rs на којој се налазе дигитализовани садржаји летописа по школским годинама из ранијег периода на веб странама у виду албума са фотографијама скенираних изворних садржаја.
Летописи последњих неколико година су у виду веб сајтова који садрже у називу школску годину за коју се воде.
На пример: Летопис за школску 2014/2015. налази се на адреси 20142015.letopis.osmr.edu.rs.

Организација записа летописа

Записи летописа су организовани по обрнутом хронолошком реду за месеце (прво последњи па остали месеци школске године) док су записи у оквиру календарског месеца организовани хронолошки.
Пример организације по месецима је на следећој слици
Пример организације по месецима је на следећој слици
У оквиру календарског месеца записи су организовани у виду табеле и наставници и други овлашћени за унос података уносе податке у ћелије у другој колони.

Подаци за унос у летопис

Као писани документи, летописи се користе као историјска и културна грађа, документујући трагове рада и живота у једном прошлом времену. Из тих разлога прилози за летопис треба да буду што потпунији и са тачним информацијама.
Не мора да се уноси информација о сваком догађају али о догађајима о којима се обично не води информација у дневницима свакако треба да се нађе.
Примери догађаја о којима је потребно унети информације у летопис
 • Састанак Школског одбора
 • Састанак Савета родитеља
 • Састанак Наставничког већа
 • Састанак одељенских већа
 • Састанак Педагошког колегијума
 • Састанак стручног актива
 • Информација о одржаним родитељским састанцима
 • Почетак рада секције
 • Посете званичних делегација школи
 • Ваннаставне активности
 • Манифестације у школи или у којима је школа учествовала (Дан школе, Дечја недеља, Школска слава, итд.)
 • Екскурзије, излети и рекреативна настава
 • Учешће ученика на такмичењима или јавним догађајима испред школе
 • Семинари и предавања на којима у учествовали наставници школе
 • Семинари, предавања или презентације у школи
 • Такмичења у којима су учествовали наставници и ученици школе
 • Пројектне активности у школи
 • и друге активности у које је укључена школа или наставници и запошљени испред школе

Општа структура записа летописа

Сваки запис у летопису је везан за неки датум и обавезно има наслов који укратко описује садржину активности. Наслов записа је важан јер омогућава да се на почетку аутоматски генерише садржај активности у предметном месецу.
После наслова уносе информације којима се активност детаљније описује као што су: прецизирање теме активности (дневни ред састанка, програм манифестације), учесници (листа наставника, ученика и других који су били присутни), опис тока активности и запажања о активности.
На крају записа се уноси информација о јавном публиковању информације о активности ако је то урађено као и информација о лицу или лицима која су запис унели.
Пожељно је да у оквиру записа буде барем једна фотографија са активности а ако је било јавно публикованих тонских и видео записа и албума са фотографијама потребно је да се и адресе ка њима наведу или да се опише како да им се приступи.

Техничке информације о уносу записа у летопис

Да би неко унео запис у летопис мора да има дозволу да мења садржај. Администратор домена школе додељује права приступа сагласно налогу директора.Пример уноса записа у летопис биће илустрован на уносу записа за октобар 2012. у вези Дечје недеље.
Када сте пријављени на свој налог и приступили сајту летописа за предметну школску годину и изабрали месец за који желите да извршите унос ставке појављује вам се следећи екран
Уочите тастере у горњем десном углу
Да би сте ажурирали страну потребно је да притиснете тастер
После притиска овог тастера отвара се следећи прозор
Значење појединих тастера је следеће
Притиском на плави тастер сачуваћете измене стране коју уррђујете а пртиском на други на коме пише Откажи измене ће бити поништене.
У овом хоризонталном менију су команде за уметање објеката, обликовање текста странице, рад са табелом и уређивање изгледа странице.
У раду ће вам требати само команда за уметање слике која је приказана на следећем екрану који се добија притиском на тастер Уметање
Притиском на тастер Слика отвара се следећи екран
 Изаберете ли додавање слике са диска рачунара или додавање слике на бази веб адресе (препоручује се јер је значај део активности школе документован у албумима са фотографијама).

За обликовање текста биће вам потребно да наведете да неки текст (први ред у вашем запису) представља наслов што чините притиском на ставку падајућег менија Наслов у хоризонталном менију. На тај начин систем после затварања уноса аутоматски генерише садржај. Остале ставке падајућег менија углавном нема потребе да се користе.Остале могућности хоризонатлног менија за уметање, обликовање, табеле и изглед нема потребе да се користе.
Графички хоризонтални мени за обликовање је дат на слици. Команде су као код већине програма за обраду текста и неће бити додатно обрађиване.

Пример уноса записа

Отворили смо страну за октобар месец 2012. и уносимо за 1. октобар наслов
Изглед екрана је следећи
У хоризонталном менију за обликовање бирамо ставку Наслов и имамо
Притиском на тастер Ентер уносимо жељени текст у следећи ред. Изглед екрана је следећи
Као што се може приметити информација није комплетна  јер недостају информације о појединим активностима у оквиру овог догађаја. Њих ће унети наставници који те информације имају а коначан запис о догађају је резултат заједничког рада више наставника.
Користећи команду за унос слика ова информација ће бити обогаћена једном фотографијом
Као што се може приметити фотографију можемо обликовати и позиционирати преко графичког менија који је активан ако кликнемо на фотографију и изгледа као на слици
Притиском на тастер Сачувај (горњи десни угао прозора) добијамо коначан изглед ове поруке.
Као што примећујете садржај је аутоматски генерисан. Други наставници могу да допуне овај запис или да формирају сопствене записе о својим активностима.
Comments